Vận tải hàng không

  (+84)918 856 161

 Tầng 12, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

slide1
slide2
456

Vận tải hàng không

Dịch vụ vận chuyển hàng không của chúng tôi cung cấp giải pháp cho các vấn đề dịch vụ hậu cần quốc tế phức tạp và tiên tiến trong phạm vi khách hàng. Chúng tôi vận chuyển các hàng thông thường,  bộ phận ô tô, hàng nguy hiểm bằng đường hàng không, bộ phận hàng không / bộ phận tàu và thiết bị sản xuất chất bán dẫn trừ vận chuyển hàng hóa thông thường. Chúng tôi đưa ra các phương án hậu cần chiến lược và phù hợp theo chuyên ngành của từng loại hàng hóa để quản lý chuỗi cung ứng bắt buộc hoặc hậu cần kịp thời. Vận tải hàng không nhập khẩu, vận tải hàng không xuất khẩu (hàng không đến sân bay, cửa đến… hàng không), hàng không dịch vụ đặc biệt: GOH (Treo container), hàng dễ hỏng, động vật sống, trái cây tươi…

airfreight

Thông tin liên hệ

EC INTERNATIONAL JSC

Địa chỉ: Tầng 12, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại: +84 918 856 161
 

Bản đồ

 
 

whatsapp

Back To Top